Subkutana dirofilarioza pasa

Dirofilaria repens

Subkutanu dirofilariozu uzrokuje nitasti nematod Dirofilaria repens. Ličinke D. repens migriraju u potkožje i duboke fascije, gdje se razviju u odrasle oblike parazita. Prisutnost D. repens u domaćinu rijetko izaziva ozbiljan oblik bolesti i zato je često propustimo dijagnosticirati u svakodnevnoj praksi. Dirofilaria repens ima bitan zoonotski potencijal.

Kada posumnjati na bolest?

Klinička slika

  • Subkutani nodularni dermatitis
  • Pustule koje svrbe, ulcerozne promjene po koži (u slučajevima opsežnih infekcija kod senzibiliziranih pacijenata)
  • Slučajan nalaz odraslih oblika parazita (crvi čak do 20 cm dužine) u potkožju, dubokim fascijama ili tjelesnim šupljinama za vrijeme uobičajenih kirurških zahvata

Klinička patologija

  • Bez posebnih znakova
  • U citološkim preparatima uzoraka dobivenih punkcijom potkožnoga čvora uzrokovanih s D. repens nalazimo miješanu staničnu upalnu populaciju
  • Slučajan nalaz mikrofilarija u krvi ili citološkom uzorku koji je kontaminiran krvlju

Slikovna dijagnostika

Ultrazvučnim pregledom čvora možemo vidjeti odrasle oblike D. repens (hiperehogene dvostruke usporedne strukture). Vrlo specifična metoda dijagnostike, no ovisioznanju i iskustvu osobe koja je provodi i frekvenciji ultrazvučne sonde. Kolor doplerom vidi se protok krvi na periferiji čvora

Porijeklo / povijest putovanja

  • Ugroženi su psi koji žive, potječu ili putuju u zemlje u kojima se uzročnik pojavljuje endemski. Države koje ne spadaju u rizične zemlje također mogu biti ugrožene
  • Raširenost D. repens u Europi. DNA parazita nađen u komarcu. Sporadični slučajevi

Saznaj više (infografika)