Tečaj ‘Osnove veterinarske ehokardiografije’

Osnove veterinarske ehokardiografije
Datum: 21.-22.01.2023.
Mjesto: Veterinarska stanica Samobor
Broj polaznika je ograničen na 10
Predavači: izv. prof. dr . sc. Marin Torti, dr. sc. Ines Jović

Tečaj osnova ehokardiografije podijeljen je na dva dijela: teoretski dio, s naglaskom na standarde provođenja ehokardiografije i procjenu morfologije i funkcije srca, te na praktični dio, s naglaskom na samostalno provođenje standardne ehokardiografske pretrage kao i procjene statusa srca.
Tečaj je namijenjen veterinarima koji rade u općim veterinarskim praksama i susreću se, između ostalog, i s kardiološkim pacijentima.

Program:

21.01.2003.

9:00-10:00 Osnove ultrazvuka u kardiološkoj dijagnostici. Standardni prikazi u veterinarskoj ehokardiografiji –  I. Jović
10:00-10:45 Pozicioniranje i manipulacija ultrazvučnom sondom, ultrazvučna tipkologija – I. Jović
10:45-11:00 Kratka pauza
11:00-12:00 Srce u M-prikazu. Procjenjivanje veličine lijevog atrija – I. Jović
12:00-13:00 Pauza za ručak
13:00-14:30 Praktičan rad u grupama
14:30-15:00 Pauza
15:00-16:30 Praktičan rad u grupama

22.01.2003.

9:00-10:00 Ehokardiografska procjena veličine i funkcije desnog ventrikula – M. Torti
10:00-10:30 Volumetrija u ehokardiografiji – M. Torti
10:30-10:45 Kratka pauza
10:45-11:30 Doplerska ehokardiografija – M. Torti
11:30-12:30 Procjena dijastoličke funkcije – M. Torti
12:30-13:30 Pauza za ručak
13:30-15:00 Praktičan rad u grupama
15:00-15:30 Pauza
15:30-17:00 Praktičan rad u grupama

Cijena:
250 eur za članove OVMPH
300 eur za nečlanove

Broj polaznika je ograničen na 10

Podaci za uplatu:
IBAN: HR8623600001101250492
Poziv na broj: 234 – 101
Svrha: Početni tečaj ehokardiografije 01/2023