Preporuke za higijenu i kontrolu infekcija u veterinarskoj praksi prevencija infekcija

  • Operite i dezinficirajte ruke
  • Nošenje zaštitne odjeće
  • Čišćenje i dezinfekcija prostorija
  • Obuka osoblja
  • Uporaba rukavica
  • Kirurška priprema
  • Pranje odjeće i ostalih tekstilnih materijala
  • Edukacija vlasnika kućnih ljubimaca

Saznaj više (infografika)