Poziv na sjednicu OVMPH

Sukladno odredbama članka 16. Pravilnika o radu stručnih odjela Hrvatske veterinarske komore, sazivam sjednicu Odjela veterinara male prakse Hrvatske veterinarske komore, te Vam kao članu navedenog Odjela upućujem

P O Z I V NA SJEDNICU ODJELA VETERINARA MALE PRAKSE HRVATSKE

koja će se održati u četvrtak, 30. ožujka 2017. godine, s početkom u 16:00 sati, u prostorijama Male dvorane Vatroslav Lisinski u Zagrebu, s predloženim dnevnim redom kako slijedi.

1) Otvaranje sjednice Odjela za male životinje i kućne ljubimce i izbor radnih tijela:

  • izbor radnog predsjedništva,
  • izbor verifikacijskog povjerenstva,
  • izbor izbornog povjerenstva,
  • izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

2) Izvješće verifikacijskog povjerenstva i utvrđivanje kvoruma.

3) Izvješće o radu OVMPH za 2016.

4) Izbor članova tijela Odjela:

predlaganje kandidata za 5 članova predsjedništva Odjela,

5) Glasovanje o predloženim kandidatima,

izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja.

6) Proglašenje rezultata glasovanja o izboru članova predsjedništva Odjela.

7) Razno.

Članovi OVMPH-a u skladu sa odredbama članka 29 pravilnika o radu OVMPH mogu predlagati kandidate za članove predsjedničkog odbora.

Prijedlog kandidata molimo dostaviti emailom na adresu csavs@hvk.hr

Pravo sudjelovanja u radu sjednice imaju svi članovi OVMPH koji su potvrdili članstvo uplatom članarine za tekuću godinu.