Kontrolni popis pitanja koja si trebate postaviti pri potrazi za odgovarajućim uzgajivačem

Popunite upitnik i odnesite ga veterinaru. Zajedno potražite uzgajivača koji udovoljava standardima pri prodaji kvalitetnog psa.

Preuzmi dokument