Izvještaj o radu OVMPH 2017.

30.03.2017.

Pretkongresni dan 4. Kongresa Veterinara Male Prakse Hrvatske, Zagreb

Fixin Basic Course, Predavači: Dr. Ullrich Reif DACVS/ECVS, Dr. Alessandro Boero Baroncelli DVM Phd
Sekcija za veterinarske tehničare i veterinare, Predavači: A. Musulin (HR), I. Šmit (HR), V. Stevanović (HR), D. Ljubojević (HR, OktalPharma)

31.3.-01.4.2017.

4. Kongres veterinara male prakse hrvatske, Zagreb, Mala Dvorana KD V. Lisinski

Predavači: Federico Corletto (I), Cedric Tutt (JAR),Jon Wray (UK)

30.4.-03.05.2017.

AOVET Small Animal Master Course – Special Focus on Small and Toy Breed Dogs, Dubrovnik

Predavači: Alessandro Piras (I), Bruno Peirone (I), Ignacho Calvo (UK), Massimo Petazzoni (I), Ulli Reiff (D), Rico Vannini (CH), Michael Hamilton (UK)

25.-28.10.2017.

VETERINARSKI DANI, Opatija

Dražen Vnuk (HR): Analgezija u maloj praksi

Martina Crnogaj (HR): Endokrinologija u maloj praksi

Marin Torti (HR): Bolesti pluća u pasa i mačaka

31.11.-02.12.

Fixin TPLO / DPO Course, Opatija

Predavači: Luca Vezzoni (I), Vladislav Zlatinov (BG)

Ostale aktivnosti:

20.-22.04. 2017.

FECAVA Council meeting, Moskva (Lea Kreszinger)

24.-28.9.2017.

FECAVA WSAVA Copenhagen (Tatjana Zajec, Lea Kreszinger)

WSAVA Assembly meeting, Bella Centre, Copenhagen, Denmark

Teme:

  1. Zdrav uzgoj ljubimaca
  2. Što WSAVA može učiniti za veterinarsku zajednicu?

Otvorena komunikacija, menadžment klijenata, standardizacija edukacije i minimalne brige o pacijentu, kontrola i dostupnost lijekova, ujednačen stav o brahicefaličnom sindromu, interaktivniji online, tj. web sadržaj, koji će približiti veterinare širom svijeta, komunikacija putem aplikacija, prema područjima interesa, manje mailova koji se pogube, smanjenje jezične barijere uporabom npr. google-translate programa, osobe zadužene za prevod materijala na pojedine jezike, platforma za online komunikaciju bila bi odličan alat za povezivanje vet. zajednice, kako bi trebao komunikacijski centar biti uređen, koja bi bila zaduženja i odgovornosti, tko bi vodio i brinuo o centru, tko bi financirao centar (vanjski izvori, novac vlasnika ljubimaca, osiguranje, sponzori)?
Povećanje online edukacije veterinara

25.09. 2017.

FECAVA Online Working group meeting

Website review – izmjena structure i sadržaja web stranice
Prijedlog Newslettera
Dodatni znanstveni sadržaj
Partnerstvo društvenih mreža sa Vets Connected
Predložak za novosti
Određivanje ciljeva novog online koncepta

26.09.2017.

CE Eastern European Countries working group

Izvještaj o radu i kontinuiranoj edukaciji zemalja članica sa područja istočne Europe, razmjena info i iskustava sa predavačima.
Prijedlog povećanja budžeta za CE, te prijedlog odredbi za dodjelu sredstava

26.09.2017.

Marketing committee; Predsjedavajuća: Lea Kreszinger

27.09.2017.

FECAVA Vijeće