Izvješće – Brussels, 26.4.2017. European Parliament

Stray dog & feral cat populations in Europe:
From culling to care

Po pozivu Eurogroup for Animals u ime Odjela veterinara male prakse Hrvatske sudjelovala sam na konferenciji održanoj u Briselu, 26. travnja 2017. godine u Europskom parlamentu.

U ovom trenutku Vijećem Europske Unije predsjedava Malta i to je jedina zemlja koja ima ministra za prava životinja pa su im teme povezane za životinje važne. Jedna od njih je i One Health, pokret koji poziva na suradnju veterinare, doktore, medicinske sestre, biologe i druge znanstvene – zdravljem i okolišem povezane discipline.

  Marlene Mizzi, zastupnica u EU parlamentu i i zamjenica Animal Welfare Group u EU parlamentu održala je strastven govor o trenutnom stanju u kojem je prema procjeni 100 milijuna napuštenih kućnih ljubimaca, a brojne zemlje ne slijede vlastite zakone ili ih uopće nemaju (Rumunjska, Bugarska, Cipar, Portugal, Španjolska, Grčka, Mauricijus). Hrvatska nije spomenuta u tom kontekstu.

Dr. Paollo Dalla Villa pokrenuo je pitanje koje se nametnulo poslije svim govornicima – pitanje dobrobiti životinja je pitanje dobrobiti javnog zdravstva (public health). Uključivanje veterinara u rad zajednice je prijeko potreban posebno u situacijama koje vrlo lako mogu prijeći iz zadovoljavajuće do katastrofalne i van kontrole (npr. potres u Italiji). Veterinarsko javno zdravstvo (veterinary public health) zbroj je svih povezanih dijelova ( zdravi ljudi – zdrave životinje – zdravo okruženje) fizičkoj, mentalnoj i društvenoj dobrobiti ljudi kroz razumijevanje i primjenu veterinarske znanosti. Prekobrojna populacija kućnih ljubimaca je rizik za higijenu, zdravlje te sigurnost ljudi i životinja. Još 2003. godine je napravljeno istraživanje koje je pokazalo da je godišnja ušteda na nacionalnom zdravlju, a koja je rezultat manjeg broja odlazaka vlasnika kućnih ljubimaca doktoru, iznosila 5,59 milijardi eura za Njemačku te 3,86 milijardi eura za Australiju.

Procjena iz 2014. godine (Callisto) je da tržište za kućne ljubimce za 12 zemalja iznosi 19,7 milijardi eura. FECAVA iznosi podatak (2009.) da je 289 000 ljudi zaposleno u sektoru kućnih ljubimaca (veterinari, veterinarski tehničari, groomeri, treneri, uzgajivači).

Unatoč tome 23% vlasnika neće uopće niti potražiti ijednu informaciju o kućnom ljubimcu kojeg će nabaviti i uloga veterinara u edukaciji je nezamjenjiva.

Hrvatski zastupnik u EU parlamentu Davor Škrlec prvo je iznio dobru vijest da postajemo ni kill Hrvatska prema najavama ministra Tolušića i prema prijedlogu novog Zakona o zaštiti životinja, a ukazao je i na tragičnu situaciju u BiH i osudio propuste svih uključenih u rješavanje situacije u BiH. Rekao je da veterinari sami nisu dovoljni i da ne mogu sami rješavati situacije koje ovise i o političkoj volji. Rekao je da trebamo izabrati dobre i pozitivne primjere i slijediti put najbolje prakse (npr. Malta).

Jedan od važnijih modela menadžmenta populacije iznio je Tomasz Grudnik (OIE) i ponovo ukazuje na to da bi veterinari trebali imati vodeću ulogu u prevenciji zoonoza te osiguranju dobrobiti životinja te bi trebali biti uključeni u kontrolu populacije, koordinirajući aktivnosti s drugim nadležnim institucijama. Govorio je o potrebi sustavnog označavanja životinja kao i jedinstvene baze podataka za cijelu EU. Promocija odgovornog vlasništva je neizostavan dio programa bilo kojeg menadžmenta populacije.

Na kraju je Joe Moran, tajnik Eurogroup for Animals, iznio važnost promocije 5 sloboda (Five freedoms)  u legislativi te edukacijama.

 

S poštovanjem,

 Tatjana Zajec, dr.med.vet.