FECAVA kampanja u cilju povećanja standarda anestezije i analgezije

FECAVA kampanja u cilju povećanja standarda anestezije i analgezije u veterinarskoj medicini u Europi uz potporu Dechrae.

FECAVA pokreće novu kampanju pod nazivom „Osnovne prakse FECAVA-e u anesteziji i analgeziji“ sa nizom važnih inicijativa koje će postati važeće u Europi u sljedećih 12 mjeseci. Kampanja bi trebala kulminirati nizom prezentacija za Specijalni simpozij FECAVA tijekom 27. Eurokongresa FECAVA koji će se održati u Pragu, Češka, između 8. i 11. rujna 2021. godine.

Više informacija

Infografike u PDF formatu možete preuzeti ovdje:

FECAVA anestezija – analgezija – preporuke FECAVA anestezija – analgezija