Dirofilarioza mačaka

Kada posumnjati da je došlo do infekcije?

U mačaka bolest srčanog crva u većini je slučajeva asimptomatska bolest, no mogu se javiti teži dišni simptomi s otežanim disanjem i kašljem. Prvi simptomi javljaju se kad srčani crv uđe u plućne krvne žile ili nakon smrti odraslog oblika parazita.

Prevencija

Mjesečna kemoprofilaksa. Dobra opcija je upotreba brzih antigenskih testova kod zdravih mačaka, ako uzmemo u obzir njihova ograničenja (pogledaj tabelu). Pozitivan serološki ili antigenski test ne isključuje upotrebu kemoprofilakse..

Saznaj više (infografika)