Angiostrongiloza kod pasa

Angiostrongylus vasorum

 • Angiostrongiloza u pasa je parazitska bolest koju uzrokuje Angiostrongylus vasorum (francuski srčani crv ili pseći plućni crv), metastrongilidni nematod.
 • Lisica je prirodni rezervoar ovog parazita. Drugi divlji psi, npr. vuk i šakal, mogu biti konačni domaćini.
 • Odrasli paraziti žive u plućnim arterijama i u desnoj strani srca kod pasa.
 • Jajašca se izliježu u plućnim kapilarama, L1 prolazi zid alveola. Larve budu iskašljane i progutane, pa se mogu naći i u izmetu.
 • Puževi su međudomaćini.
 • Mladi psi i psi s navikama jedenja s ceste predisponirani su za infekciju.
 • Prepatentni period je 6 – 7 tjedana.

Kada posumnjati na infekciju?

 • Kašalj, dispneja, umor
 • Klinička slika koagulopatije, potkožni hematomi, krv u stolici, krvarenje iz nosa, iskašljavanje krvi, anemija.
 • Neurološki znakovi bolesti, npr. pareza, napadi, ataksija.

Klinična patologija

Većina hematoloških i biokemijskih nalaza krvi je u granicama normale.

 • Trombocitopenija
 • Eozinofilija
 • Hipokromna anemija
 • Promijenjeni koagulacijski faktori
 • Neobjašnjiv pozitivan Ag test na D. immitis (unakrsna reakcija).

Slikovna dijagnostika

 • RTG grudnoga koša – intersticijski i mješoviti plućni crtež.
 • Ultrazvuk – subpleuralni noduli u plućima.

Porijeklo/putovanje

Ugroženi su psi koji žive, potječu ili su putovali u krajeve gdje se bolest pojavljuje endemski.

Saznaj više (infografika)