Anestezija kunića i zečeva

Izvor: EJCAP ONLINE

Mnogi veterinari  anesteziju kunića/zečeva smatraju rizičnom, stoga im sediranje ili anesteziranje istih stvara velike probleme. Kunići i zečevi podložni su stresu prilikom manipulacije. Takav stres može dovesti do neželjenih posljedica poput raznih fraktura i iščašenja, zato je vrlo bitno paziti na pristup životinji pri kliničkom pregledu.

Dolaskom novih anestetika, razvojem opreme te obrazovanje u području veterinarske anestezije, smanjio se rizik i učestalost morbiditeta i mortaliteta uzrokovanih anestezijom. Posebno korištenje endotrahealnih tubusa, primjena intraoperativne tekućinske terapije te grijanje u kombinaciji s adekvatnim i kontinuiranim praćenjem pacijenta, bitni su u prevenciji potencijalnih rizičnih situacija poput hipoksije, hipovolemije i hipo ili hipertermije. Kontinuirano praćenje pacijenta osim za vrijeme operacije, mora biti prisutno i prije i poslije zahvata kako bi se otkrili potencijalni uzroci komplikacije. Kombinacijom injekcijske i inhalacijske anestezije s analgeticima, postiže se izbalansirana anestezija koja znatno umanjuje šanse nuspojava.

PREANESTETSKI PREGLED