Anaplazmoza pasa

Anaplasma spp.

 • Anaplazmoza je krpeljna bolest koju uzrokuje Anaplasma platys ili A. phagocytophilium, obligatno intracelularna gram-negativna bakterija, iz porodice Anaplasmataceae.
 • A. phagocytophilium primarno inficira granulocite i izaziva granulocitnu anaplazmozu. Bolest se pojavljuje i kod ljudi.
 • A. platys primarno inficira trombocite i uzrokuje cikličnu trombocitopeniju pasa.
 • Glavni vektor u Europi je krpelj Ixodes ricinus za A. phagocytophilium i Rhipicephalus sanguineus za A. platys.
 • Rezervoari bolesti su glodavci, domaći i divlji preživači i moguće ptice.
 • Seroprevalencija obiju bolesti je različita u različitim predjelima Europe, a može biti i do 70 %.
 • Bolest je u većini slučajeva samoograničena, prolazi asimptomatski i spontano.

Kada posumnjati na bolest?

Klinička slika

 • Slabost
 • Povišena tjelesna temperatura i groznica (ciklička kod A. platys).
 • Smanjen apetit
 • Otežano kretanje
 • Šepanje
 • Proljev
 • Sklonost krvarenju
 • Limfadenopatija
 • Asimptomatsko

Klinička patologija

 • Trombocitopenija (ciklička kod A. platys)
 • Leukopenija
 • Jaka anemija
 • Blago povišeni jetreni enzimi u krvi

Porijeklo/mjesto putovanja

 • Ugroženi su psi koji žive, potječu ili su putovali u države u kojima se bolest pojavljuje endemski.
 • Psi koji potječu iz država gdje se bolest ne pojavljuje endemiski ne smatraju se sigurnima.

Kako potvrditi bolest?

Krvni razmaz: mikroskopska identifikacija nakupina bakterija u citoplazmi granulocita (morule) kod A. Phagocytophilium ili u trombocitima (A. platys) u razmazima krvi, koji su obojeni po Giemsi ili Wrightu. Brza i jeftina dijagnostika. Manja osjetljivost i slabija specifičnost kod neiskusnog pregledavača. Koristan početan test. Negativan rezultat ne isključuje bolest.

Serološko testiranje (ELISA i IFAT): visoko osjetljiva metoda. Potvrđuje izloženost bolesti, ali ne i nužno prisutnu akutnu infekciju ili bolest. Antitijela se razvijaju tek za 3 – 4 tjedna nakon infekcije. Postoji mogućnost unakrsne reakcije između bakterije A. phagocytophilium i A. platys. Uspješan test pri dokazivanju izloženosti infekciji uvijek mora biti interpretiran zajedno s kliničkom slikom i anamnezom. Dijagnozu potvrđuje 4x ili viši porast titra specifičnih antitijela u akutnom i konvalescentnom uzorku seruma. Kvantitativna serologija (brzi kućni test) nije dovoljna za potvrdu dijagnoze.

PCR: vrlo specifičan test koji dokazuje trenutnu infekciju. Uzorak krvi osjetljiv je za PCR dokazivanje Anaplasme spp. Dijagnostika moguća 4 – 10 dana nakon infekcije.

Liječenje bolesti

 • Doksiciklin 5 mg/kg/12 h ili 10 mg/kg 24 h PO 28 dana. Kod mlađih životinja unatoč pojavi slabljenja zubne cakline i obojenja zuba preporučuje se kao prvi izbor antibiotika pri liječenju granulocitne anaplazmoze.
 • Prognoza i efikasnost terapije bolja je ako smo bolest počeli liječiti u ranijoj fazi bolesti. Poboljšanje općeg stanja vidljivo je već u prvih 48 sati od početka terapije. Terapiju je potrebno nastaviti da se smanji broj bakterija.
 • Potporna terapija – u slučajevima krvarenja zbog jake trombocitopenije (rjeđe kod infekcije s
  A. phagocytophilium) – transfuzija trombocita/plazme, vinkristin 0,02 mg/kg i/v u bolusu. Ponoviti serologiju 6 mjeseci nakon početka terapije i nastaviti dijagnostiku svakih 6- 12 mjeseci.

Prevencija

Upotreba proizvoda za zaštitu od krpelja – rizik od infekcije je veći što je krpelj dulje pričvršćen, proizvodi koji ubijaju ili odbijaju krpelje smanjuju rizik od prijenosa bolesti, što brže preparat djeluje – bolji je zaštitni učinak. Izbor proizvoda ovisi o izboru, sposobnosti i načinu života vlasnika i potrebi za zaštitom od drugih ektoparazita.

Pregledavanje pasa – u sezoni krpelja potrebno je svakodnevno pregledavanje pasa. Nađene krpelje potrebno je odmah nježno i stručno otkloniti. Pretjerana manipulacija povećava mogućnost prijenosa bolesti.

Savjet za putovanje

Upotreba proizvoda koji ubijaju ili odbijaju krpelje smanjuje rizik od krpeljno prenosivih bolesti za vrijeme putovanja.

Proizvodi za zaštitu od krpelja nisu stopostotno učinkoviti. Pse treba svakodnevno preledavati i otkloniti sve nađene krpelje.

Saznaj više (infografika)