Za ostvarivanje članstva OVMPH potrebno je uplatiti članarinu na sljedeći način:

Svrha: Članarina za 2016. godinu, ime i prezime osobe za koju se uplaćuje članarina
Primaoc: HVK – Odjel veterinara male prakse Hrvatske
Iznos: 300,00 kn
Poslovni račun: HR8623600001101250492
Poziv na broj: 234-broj članske iskaznice HVK
BIC (SWIFT): ZABAHR2X