Skupština podružnica HVK – Zagreb‏

Poštovane kolegice i kolege,

saznanjem kako na Skupštinama podružnica van Zagreba broj kolega nije bio zamjetan, željela bih Vas potaknuti da Skupštini zagrebačke podružnice pristupite u čim većem broju. Skupština podružnice Zagreb održati će se dana 05. veljače 2015. u Velikoj predavaonici Veterinarskog fakulteta, Heinzelova 55a, Zagreb.
Važan dio skupštine čini izbor članova Upravnog odbora podružnice, predsjednika podružnice, zastupnika u Skupštini HVK i prijedlog kandidata za članove ostalih tijela HVK.

Podružnica Zagreb osniva se za područja slijedećih županija:

 • Grad Zagreb,
 • Zagrebačku županiju,
 • Sisačko-moslavačku županiju,
 • Karlovačku županiju.

Upravni odbor čini po jedan član iz svake županije, te preostali član.

Skupština podružnice bira na 4 godine:

 • Upravni odbor podružnice kao izvršno tijelo podružnice: Upravni odbor ima pet članova, koje na vrijeme od četiri godina biraju članovi podružnice na Skupštini podružnice; za članove Upravnog odbora može biti izabran svaki član podružnice, bez ograničenja mandata;
 • Predsjednika Upravnog odbora, također biraju članovi podružnice, na vrijeme od četiri godine.
 • Ostale članovi Skupštine HVK iz podružnice Zagreb: osim pet izabranih članova Upravnog odbora podružnice koji direktno postaju članovi Skupštine HVK, obzirom na odredbe Statuta kojima se određuje broj članova skupštine u odnosu na broj veterinara u Podružnici (na svakih 50-jedan član), kandidacijska komisija predlaže preostalih 18 kandidata za članove Skupštine HVK.Izabrani predsjednik Podružnice ZAGREB po svojoj funkciji predsjednika podružnice direktno se bira za člana Upravnog odbora HVK.

Također bira se:

 • član Časnog suda (5 članova) ispred Podružnice Zagreb
 • član Visokog Časnog suda ispred podružnice Zagreb
 • član Stručnog odbora (13 članova) ispred podružnice Zagreb: U stručni odbor po jednog člana predlaže Ministarstvo poljoprivrede, Veterinarski fakultet i Hrvatski veterinarski institut. Šest članova odbora bira Skupština na prijedlog podružnica Komore, a stručni tajnik, predsjednik Odjela veterinara male prakse hrvatske, predsjednik Odjela za velike – farmske životinje i predsjednik Odjela za veterinarsko javno zdravstvo, po svojoj funkciji su članovi Odbora. Članove odbora bira i potvrđuje Skupština. Članovi odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika.
 • član Odbora za stručno usavršavanje (12 članova)ispred podružnice Zagreb: Iz svake podružnice Komore, Skupština Komore u Odbor izabire po jednog člana, sedmog člana Odbora predlaže dekan Veterinarskog fakulteta, osmog člana predlaže Ministarstvo poljoprivrede. Stručni tajnik, predsjednik Odjela veterinara male prakse Hrvatske, predsjednik Odjela za velike – farmske životinje i predsjednik Odjela za veterinarsko javno zdravstvo, po svojoj funkciji su članovi Odbora. Predsjednik odbora je predstavnik Veterinarskog fakulteta, a zamjenika članovi Odbora biraju između sebe. Mandat Odbora i predsjednika traje četiri godine.
 • član Odbora za veterinarsku etiku (7 članova) ispred podružnice Zagreb: iz svake podružnice po jedan član, a predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora biraju članovi između sebe.
 • član Odbora za stručni nadzor nad radom veterinara (7 članova) ispred podružnice Zagreb: predsjednika Odbora biraju članovi između sebe.
 • član Gospodarstvenog odbora (7 članova): iz svake podružnice u Odbor bira najmanje jedan član. predsjednika Odbora izabiru članovi između sebe.
 • član Odbora za međunarodnu suradnju (5 članova): članovi Odbora između sebe biraju predsjednika.
 • član Nadzornog odbora (3 člana): članovi Odbora između sebe biraju predsjednika.
 • član Izdavačkog odbora

Ovdje se možete podsjetiti što sve sadrži PRAVILNIK O OSNIVANJU I RADU PODRUŽNICA HVK.

Podružnica Zagreb ima 908 članova. Nadamo se da ćete pristupiti u čim većem broju.

S poštovanjem,

Lea Kreszinger

Hrvatska veterinarska komora – Croatian Veterinary Chamber

Odjel veterinara male prakse Hrvatske – Croatian Small Animal Veterinary Section

Heinzelova 55, HR-10000 Zagreb, Croatia

mob: +385 98 1616 477